# do.MORE – Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

# Stworzenie zrównoważonej platformy modowej o pozytywnym wpływie na ludzi i planetę

Wizja Zalando polega na budowaniu zrównoważonej platformy modowej, która będzie miała pozytywny wpływ na ludzi i naszą planetę. W zeszłym roku Zalando ogłosiło swoje aspiracje, zobowiązując się do wyznaczenia w 2020 r. celu opartego na badaniach naukowych tzw. Science Based Targets (SBT).

SBT to cele opracowywane przez firmy w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i uniknięcia drastycznych konsekwencji, od ekstremalnych warunków pogodowych po poważne katastrofy naturalne. Definiuje się je jako oparte na badaniach naukowych, jeżeli są zgodne ze skalą redukcji wymaganą do ograniczenia globalnego ocieplenia do 2°C i dążą do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Zalando jest pierwszą na świecie platformą, która wyznaczyła sobie cele SBT. To stawia Zalando w pozycji lidera i dodaje wiarygodności ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju, a także stawia nas na najlepszej drodze do ograniczenia globalnego ocieplania do 1,5°C. W tym celu, do 2025 r., Zalando planuje zmniejszyć operacyjną emisję dwutlenku węgla o 80 procent i o 40 procent z produkcji marek własnych. Poprawa działalności firmy jest jednym z elementów tej drogi, ale widzimy również rolę Zalando w poszerzaniu zasięgu oddziaływania na cały łańcuch wartości.

Coraz wyraźniej widać, że świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Wszystkie rządy, organizacje i osoby prywatne muszą działać szybko, aby wesprzeć nasze społeczeństwo w ich pokonywaniu. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), utworzony przez ONZ, poinformował w 2018 roku, że mamy jeszcze tylko 12 lat na ograniczenie zmian klimatycznych. Musimy przestać zużywać zasoby Ziemi w sposób niezrównoważony. Musimy także zająć się problemem pracy dzieci, prawami człowieka i niebezpiecznymi warunkami pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Do 2023 roku będziemy stale podnosić nasze standardy etyczne i pracować tylko z tymi partnerami, którzy ich przestrzegają (Kodeks Postępowania). Moda i E-Commerce, w tym także nasza działalność, przyczyniły się do tych problemów. W Zalando mamy jednak wyjątkową okazję i odpowiedzialność, by stać się częścią ich rozwiązania. Zwiększamy więc nasze wysiłki, aby jak najszybciej wprowadzić skuteczniejsze zmiany.

Od tej pory zobowiązujemy się robić więcej – do.MORE.

Więcej informacji na temat Strategii Zrównoważonego Rozwoju Zalando można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej (opens new window).