# Zamówienia

Rozdziały:

# W jaki sposób mogą Państwo jako nasz dostawca otrzymywać od nas zamówienia w przyszłości?

Nie ma znaczenia, którą z trzech potencjalnych opcji procesu zamawiania poniżej Państwo wybiorą, ponieważ wszystkie będą bezpłatne. Poniżej przedstawimy trzy różne opcje, z których mogą Państwo teraz korzystać, aby otrzymywać nasze zamówienia.

CoupaGrafik

# Połączenie bezpośrednie (cXML):

Oznacza elektroniczne bezpośrednie połączenie między dwoma systemami IT / ERP (Państwa i naszym); w naszym przypadku używane jest połączenie cXML. Umożliwia to automatyczną, elektroniczną wymianę danych zamówienia i fakturowania. Ta opcja jest zalecana, jeśli otrzymują Państwo od nas ponad 100 zamówień tygodniowo lub po prostu korzystają Państwo z wysoko zautomatyzowanego systemu przetwarzania zamówień.

# Portal (sieć Coupa Supplier Portal – Coupa Supplier Network, CSN):

CSN oferuje wygodny i przyjazny dla użytkownika dostęp do wszystkich zamówień. Konieczna jest tylko wstępna rejestracja w narzędziu CSN lub to my zapraszamy do skorzystania z niego. W przypadku korzystania z narzędzia CSN wcześniej przy współpracy z innym klientem wstępna rejestracja nie jest już konieczna. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia i przesyłania katalogów online. Zalecamy tę opcję, jeśli otrzymują Państwo od nas więcej niż jedno zamówienie tygodniowo i jeśli chcą Państwo przetwarzać zamówienia za pośrednictwem katalogu.

# E-maile oparte na Wykonywalnym Powiadomieniu Dostawcy (SAN):

Przekazanie zamówienia za pośrednictwem SAN jest standardowym procesem przesyłania zleceń zakupu do naszych dostawców. Informacje zawarte w wiadomości e-mail umożliwiają potwierdzenie zamówienia online, a także bezpośredni dostęp do naszej platformy Coupa (bez uprzedniej rejestracji). Dodatkowo mogą Państwo przesyłać nam faktury elektroniczne w ten sam sposób (patrz: fakturowanie elektroniczne).

# Potwierdzenie PO/Dowód dostawy

Na co należy zwrócić większą uwagę podczas tworzenia dowodu dostawy w przyszłości? W celu zapewnienia bezproblemowego procesu zamawiania prosimy o wykonanie poniższych kroków podczas potwierdzania naszych zamówień i tworzenia potwierdzenia dostawy (kroki zostały również opisane na każdym zleceniu zakupu):

 1. Prosimy zaakceptować niniejsze zamówienie w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia zakupu. W przeciwnym razie zakładamy, że nie akceptują Państwo naszego zamówienia.

 2. Aby zaakceptować nasze PO, należy nacisnąć przycisk „Potwierdź PO” na górze lub na dole niniejszego zamówienia. Będą Państwo mieli możliwość wstawienia potencjalnych zmian lub uwag w ramach procedury potwierdzenia zamówienia.

 3. Prosimy o wysłanie całej korespondencji dotyczącej zamówionych towarów i/lub usług do (niniejsze pola będą automatycznie wypełniane odpowiednimi danymi od zamawiającego w PO):

  • [Nazwa wnioskodawcy]
  • [Nazwa firmy]
  • [Adres]
  • [Miasto, kod pocztowy]
  • [Numer telefonu]
  • [Numer faksu]
 4. W przypadku, gdy nie ustaliliśmy w umowie warunków specjalnych, zastosowanie mają Ogólne Warunki Zakupu Zalando.

 5. Numer PO musi pojawić się na wszelkiej korespondencji, dokumentach wysyłkowych i fakturach.

 6. Należy pamiętać, że dostawca wyraża zgodę na wysyłanie faktur wyłącznie drogą elektroniczną (w tym w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej), a nie w sposób fizyczny (w formie papierowej za pośrednictwem poczty). Zalando zapewnia dostawcy narzędzie do tworzenia faktur. Zalando informuje partnerów biznesowych o narzędziu osobno.