# Warunki i dokumenty (OWZ, CoC itd.)

Tutaj dostępne są Ogólne Warunki Zakupu (OWZ). Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż Usługi IT i Performance Marketing posiadają inne dokumenty.

O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, standardowy termin płatności Zalando wynosi 60 dni netto po otrzymaniu właściwej, sprawdzonej i poprawnej faktury przez odpowiedni dział księgowości Zalando. Dostawca jest jedynie uprawniony do wystawienia faktury po zrealizowaniu dostawy lub usługi. W przypadku dostaw częściowych, ostatnia dostawa lub inny rodzaj świadczenia usługi oznacza ich realizację, chyba że strony uzgodniły inaczej.