# Podpis Elektroniczny

Dział Indirect Procurement wprowadził narzędzie eSignature DocuSign, które ułatwia proces podpisywania umów pomiędzy Zalando a naszymi partnerami biznesowymi.

DocuSign prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej prośbę o uważne przeczytanie i podpisanie umowy podpisem elektronicznym do wszystkich sygnatariuszy. W pełni podpisane dokumenty zostaną przekazane wszystkim stronom podpisującym bezpośrednio przez DocuSign drogą elektroniczną.

W wyniku tego procesu w pełni powstrzymujemy się od pracy z dokumentami papierowymi, przyczyniając się w ten sposób do bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych oraz do ciągłej digitalizacji naszych wewnętrznych procesów, wpływając na ich większą wydajność.

Podpisy elektroniczne są prawnie wiążące, a żaden fizyczny dokument nie musi być przesłany pocztą po podpisaniu dokumentu metodą elektroniczną.

Więcej informacji na temat prawnego uznawania podpisów elektronicznych można znaleźć na stronie internetowej DocuSign (opens new window).