Fakturowanie elektroniczne

ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIE ZALANDO: ZUPPLY  

Co oznacza dla Państwa jako dostawców zgodne z przepisami prawa elektroniczne fakturowanie? 

Elektroniczne fakturowanie zgodne z przepisami prawa jest bezpiecznym i łatwym sposobem wystawiania rachunków i faktur, które zapewnia sprawdzenie pod kątem zgodności z prawem (zgodnie z art. 14 ust. 4, 14a Ustawy o podatku VAT).

 Co jest naszym celem?

Zgodne z przepisami prawa eFakturowanie ma na celu większą automatyzację wystawiania faktur, przyspieszenie tego procesu i ograniczenie jego kosztów, a także wystawianie faktur na podstawie udostępnionych przez Państwa danych i Państwa wyraźnej zgody.

 Jakie kanały można wykorzystać?

Jakie są korzyści z bycia dostawcą?

 • Gwarantowane przekazanie faktury w ciągu sekund
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa procesu fakturowania
 • Niewłaściwe faktury można anulować (np. wstępna kontrola informacji podatkowych)
 • Zgodna z prawem dokumentacja (cyfrowo podpisany dokument PDF)
 • Przejrzystość obecnego statusu faktury w CSP
 • Kanał komunikacji elektronicznej dla pytań o fakturę
 • Utworzenie faktury wyłącznie na podstawie udostępnionych danych i za wyraźną zgodą ich właściciela

Podczas uruchamiania nowego systemu Zalando przełącza się na elektroniczne fakturowanie. Zostaną Państwo poprowadzeni przez następujące kroki:

 1. Rejestracja w Portalu Dostawców Coupa (CSP)
 2. Utworzenie faktury w CSP
 3. Utworzenie kredytu w CSP
 4. Wystawianie rachunków przez SAN
 5. Tworzenie kredytu przez SAN

W tym miejscu załączyliśmy materiały szkoleniowe: Zgodne z prawem eFakturowanie

Utworzenie faktury wyłącznie na podstawie udostępnionych danych i za wyraźną zgodą ich właściciela (Krok 5).

W procesie tym zapewniono fakturowanie zgodne z europejskimi standardami. Dalsze informacje odnośnie do Dyrektywy 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG) można znaleźć tutaj: http://eurlex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0055